Category Archives: Valg 2013

Intervju: Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum

I begynnelsen av sommeren sendte jeg en e-post og spurte om å få et intervju med Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Nå har han svart på spørsmålene, og svarene kan du lese under.

 

Siden du er landbruksminister er det naturlig å spørre hvorfor det er viktig å ha landbruk i Norge? Blir det ikke veldig dyrt i drift?

Kampen om maten i verden vil bli hardere i fremtiden. Vi blir flere mennesker og velstandsøkningen i land som Kina og India gjør at mange flere mennesker spiser mer og bedre. I tillegg vil klimaendringene gjøre at det vil bli vanskeligere å produsere mat mange steder i verden. Derfor er det viktig at alle land bidrar med å produsere mat til egen befolkning. Dette gjelder også Norge. Et land uten egen matproduksjon er sårbart, fordi når det blir knapphet på mat vil alle land prioritere sin egen befolkning først, og de landene som har basert seg utelukkende på import vil kunne få forsyningsproblemer. I tillegg er matproduksjon en viktig del av et lands kultur. Alt i alt er det mange gode grunner for at Norge skal ha et landbruk.

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum Foto: Stortinget

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum Foto: Stortinget

Norge fører en proteksjonistisk politikk, hadde det ikke vært bedre for både Norge og u-land om man i større grad reduserte eller fjernet toll på mat og landbruksvarer, slik at man fikk mer utvikling gjennom handel enn gjennom tradisjonell bistand?

Alle land beskytter sin egen matproduksjon. Dette gjelder også land som er eksportrettede, slik som USA og mange EU-land. Norge beskytter sin egen matproduksjon gjennom toll, men har nulltoll på landbruksvarer fra en rekke u-land. For eksempel importerer Norge kjøtt fra Namibia til en større verdi enn hele EU til sammen.

Du var stortingsrepresentant før du ble minister, var det noe som overrasket deg i jobben som minister, eventuelt hva?

Det meste er egentlig slik jeg forventet og det er ikke noen store overraskelser. Det som likevel kan overraske meg noen ganger er at folk kan bli litt nervøse når de skal hilse på en statsråd. Jeg er jo fortsatt bare Trygve.

I tillegg til å være landbruksminister er du også nestleder i Senterpartiet, kan du gi meg tre grunner til at folk i byene skal stemme på Senterpartiet?

1) Alle trenger mat og Sp er den klareste forsvareren av norsk matproduksjon, 2) Sp har en praktisk og jordnær miljøpolitikk, 3) Sp mener at et samfunn med små forskjeller er et godt samfunn og vi jobber for både sosial og geografisk utjevning.

Nå har Senterpartiet sittet åtte år i regjering, men det må være ting dere ikke har fått til. Hva er det som bør bli bedre?

Fordi samfunnet er i stadig utvikling blir vi aldri ferdige med å styre samfunnet. Jeg mener at det fortsatt er behov for å jobbe for bedre kår for matproduksjonen, miljøet og en bedre fordeling av goder i samfunnet.

Senterpartiet har sitter i regjering med både Krf, Venstre og Høyre tidligere, noe som kan gjøre det vanskeligere å se de store skillene mellom Senterpartiet og sentrem-høyre partiene, kan det bli et problem for Senterpartiet i valgkampen?

Nei, vi er opptatt av politikkens innhold, ikke av merkelappen. Vi ser at vi får best gjennomslag for våre kjernesaker – matproduksjon, distriktspolikk og fordeling – i samarbeid med Ap og SV.

Så har jeg noen for / mot – spørsmål, og da vil jeg først og fremst vite hva landbruksministeren mener selv, ikke nødvendigvis hva partiet mener. Det første er, for eller mot tiggeforbud?

Partiet er for, personlig er jeg blitt i mot.

For eller mot offentlig-privat samarabeid (OPS) for å finansiere byggeprosjekter osv.

Mot

For eller mot karakterer i barneskolen?

Mot

Til slutt har jeg et spørsmål fra noen av mine følgere på twitter, som lurer på hva som er problemet med å åpne for privat hold av reptiler.

Hold av reptiler er et dyrevelferdsmessig svært krevende dyrehold, blant annet fordi det er vanskelig å tyde reptilers kroppsspråk. Det er også snakk om mange dyr som ikke naturlig hører hjemme i norsk natur.

Med det sier vi tusen takk til Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum for at han tok seg tid til å svare på spørsmål, og ønsker både ham og partiet lykke til i valgkampen.

 

 

 

 

 

Merket med , ,

Prableen Kaur håper på stortingsplass

Valgdagen kommer stadig nærmere, og jeg har gjennom sommeren skrevet litt om de ulike fylkene med tanke på valget. Innimellom har jeg prøvd å få til intervjuer med politikere, noen er lette å be, andre ikke full så lette. Men Prableen Kaur sa raskt ja og resultatet kan du lese under.

 

Hvordan ble du politiker?

Siden jeg var liten har jeg vært engasjert og opptatt av ulike samfunnsspørsmål. Jeg begynte forsiktig gjennom elevrådet på skolen og ved å skrive innlegg til Aftenpostens Si;D-spalte, før jeg meldte meg inn i AUF og ble aktiv der.

Hvorfor ble det AUF / Arbeiderpartiet?

Det ble AUF og Arbeiderpartiet fordi jeg mener vi best løser de store oppgavene i fellesskap. Det var troen på alle mulighetene folk kan få gjennom verdier som frihet og solidaritet ved at alle yter etter evne og får etter behov.

Du ble valgt inn i bystyret i Oslo for to år siden, hva er det viktigste du har lært som politiker siden da?

At jeg er noe utålmodig person, og at det tar tid før politikk som vedtas i bystyret blir en reell handling.

Politikere er jo folk som mener noe og vil noe, er du en type som har en mening om alt?

Jeg har en del meninger, og jeg lar meg lett engasjere, men det er nok noen saker som jeg brenner for mer enn andre.

Hvilke politiske saker ligger ditt hjerte nærmest?

1. Alle elever skal få god og tilpasset undervisning. Det skal ikke være tilfeldig om du får en god lærer. Derfor vil jeg jobbe for at flere videre- og etterutdannes og at lærerutdanningen styrkes. For at du skal få den undervisningen du har krav på er det vitkig at læreren får være lærer. Det er dessverre slik at læreren må gjøre oppgaver som tar tid fra undervisningen. For å unngå dette vil jeg jobbe for at vi får flere hoder og hender inn i skolen, slik at læreren kan konsentrere seg om sin viktigste oppgave, nemlig undervisning.

2. Halvparten av Norges befolkning vil en eller annen gang i livet oppleve å bli rammet av en psykisk lidelse. Det er en folkesykdom som må tas på alvor og forebygges. Man hører om mange tilfeller der mennesker ikke får hjelp. Heller ikke når de trenger det. Jeg vil jobbe for at skolehelsetjenesten styrkes og det opprettes flere lavterskeltilbud og slik at avstanden blir mindre og man lettere kan fanges opp. Videre vil jeg jobbe for at det skal bli lettere å få et variert tilbud. Det skal bli lettere å bytte behandler og behandlingsform. Alle mennesker er forskjellige og trenger ulik hjelp til ulik til. Jeg vil jobbe for et bredt og variert tilbud til alle uavhengig av sosial status eller bakgrunn.

3. For meg er det viktig at våre rettigheter ikke skal avgjøres på bakgrunn av kjønn. Vi er på topp i verden når det gjelder likestilling, men det er dessverre sånn av 90% av alle voldtekter og voldtekstforsøk aldri blir anmeldt. Under 1% av anmeldte forhold ender med dom. Jeg vil jobbe for at at ofre skal føle seg tryggere nok til å anmelde, og at oppfølgningen og behandlingen møter de behovene ofrene trenger. At en kvinnes påkledning hvis hun blir voldtatt fortsatt er et tema, er uakseptabelt. Tabuene må vi bryte ned sammen.

Du har markert deg litt i debatten om skolepolitikk. Tall fra SSB viser at nesten halvparten av de som begynner på yrkesfag ikke fullfører i løpet av fem år. Hva kan gjøres for at flere fullfører?

For at flere skal fullføre kreves det langsiktig arbeid. Elevene skal bli bedre rustet fra grunnskolen av, få bedre støtte til å ta rette valg av videregående opplæring og det skal gjøres endringer i videregående som kan bidra til å motivere elevene til å fullføre. Integreringen mellom teori og yrkespraksis må bli bedre. For mange faller ut av videregående skole. Videre må prosjektet NY GIV videreføres for økt gjennomføring i videregående opplæring. Det legger hovedvekt på tett oppfølging av de svakeste elevene i siste del av 10. trinn og i videregående opplæring. Formålet er at de skal få hjelp til å tette kunnskapshull og dermed bedre forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Viktigst av alt, Arbeiderpartiet vil jobbe for at elever som har godkjent fagbrev skal være generelt studieforberedt.

Vi får også lese i avisene at mange med lærerutdanning slettes ikke jobber som lærere. Hva kan gjøres for at flere med lærerutdanning skal jobbe som lærere, og at flere lærere skal bli i jobben?

Jeg vil jobbe for at vi får flere ressurspersoner inn i skolen som rådgivere og helsesøstere. Slik at elevene kan bli tatt godt vare på og få den hjelpen de trenger, og lærerne kan få tid til å bruke tiden sin på undervisning. Videre er jeg opptatt av vi som folkevalgte legger til rette for at lærerne står friere til å styre undervisningen uten at vi skal byråkratisere lærerollen og påtvinge flere tester enn det som er nødvendig.

Hvor står du i sidemålsdebatten?

Jeg er for.

For eller mot EU, og hvorfor?

Jeg støtter EU som idé, men slik realitetene er nå så synes jeg ikke Norge skal inn i EU på nåværende tidspunkt.

Hva mener du om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja?

Jeg er mot oljeutvinning, og mener vi må tenke nytt om fremtiden. Vi må investere mer i forskning og satse på fornybar energi. Oljen har gitt og gir Norge mye, men en dag tar det slutt, og at den dagen kommer må vi for alvor ta innover oss.

Det har jo blitt slik at politikere går ”partiskolen” fra de er ganske unge og mange har ikke jobbet nevneverdig utenfor politikken. Det kan føre til at man mister kontakt med vanlige folk. Hva tenker du om det?

Jeg gjør hele tiden mitt beste for at det skal være lav terskel for å ta kontakt med meg som folkevalgt, og gjør det jeg kan for å vise meg tilliten verdig.

Da sier vi takk til deg, Prableen Kaur, for at du stilte opp, og lykke til i valgkampen.

 

 

 

 

Telemark (Valg 2013)

Da jeg gikk på barneskolen dro vi på tur til Telemark og Telemarkskanalen en gang. Jeg husker veldig godt at han som satt ved siden av meg på bussen kastet opp, og at det var veldig fascinerende hvordan slusene virket og båten kunne flytte seg oppover. Men nok om det.

Telemark har seks representanter Stortinget, og skal fortsatt velge seks stykker i valget i september. I dag har Arbeiderpartiet 3 mandater, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har ett mandat hver. De mest kjente navnene på telemarksbenken er Bård Hoksrud fra Frp og Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre.

Telemark er et industrifylke, og en god del kjente folk er født i Telemark. Blant disse finner vi Henrik Ibsen, Aasmund Olavsson Vinje, Theodor Kittelsen, Tarjei Vesaas, Tor Åge Bringsværd, Petter Stordalen, Odd Nordstoga. Kunne også ha nevnt flere, men dere skjønner hvor det bærer hen. Man kan spørre seg, hva er det med Telemark?

Noen andre får svare på det, vi går videre med Stortingsvalget til høsten.

Arbeiderpartiet sin toppkandidat fra forrige valg tar gjenvalg, men på andre og tredje plass står to relativt unge mennesker. Henholdsvis Lene Vågslid, født i 1986 og Christian Bjørno, født i 1985.

Bård Hoksrud fra Frp er nominert på topp fra Frp, Torbjørn Røe Isaksen er Telemark Høyre sin toppkandidat (noe annet hadde vært underlig). Geir Jørgen Bekkevold stiller til gjenvalg for Kristelig Folkeparti.

Ellers kan telemarkingene stemme på Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Piratpatiet, Senterpartiet, De Kristne, Rødt, Demokratene i Norge, Miljøpartiet De Grønne, Kystpartiet, Kristent Samlingsparti

Merket med , , ,

Sogn og Fjordane (Valg 2013)

Sogn og Fjordane er et stort fylke, men med ganske lav befolkning. Wikipedia sier at det har ca 108 000 innbyggere. Fordel på over 18 000 kvadratkilometer er det altså langt mellom folk. Men Sogn og Fjordane ha naturopplevelser. Sognefjorde, landets lengste fjord, finner vi her. Jostedalsbreen, den største isbreen på de eurpeiske fastlandet, finner vi også her. Alle kommunene i fylket har nynorsk som hovedmål (Hurra!)

Sogn og Fjordane har i dag 5 representanter på Stortinget, men i høstens valg skal fylket velge 4. I dag har Arbeiderpartiet 2, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre ett mandat hver. Liv Signe Navarsete, kommunlaminister og leder i Senterpartiet er valgt inn fra Sogn og Fjordane.

Foruten de partiene som allerede er navnt kan folk i Sogn og Fjordane stemme på Miljøpartiet De Grønne, Piratpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt, De Kristne, Kystpartiet eller Demokratene i Norge.

Alle sittende representanter, bortsett fra Fremskrittspartiets Åge Starheim stiller til gjenvalg.

For Venstre stiller Sveinung Rotevatn på topp, og hvis de gjør det bra så kan han komme inn på tinget. I 2005 fikk Venstre utjevningsmandat fra Sogn og Fjordane, i 2009 mistet de det fordi de havnet under sperregrensen. Kanskje de kan vinne det igjen i 2013?

I siste meningsmåling gjort av InFact for VG 8. juli 2013 så er Rotevatn inne på fast plass. Men meningsmåling er meningsmåling, det som teller er valgresultatet.

Merket med ,

Rogaland (Valg 2013)

Da har vi kommet til Rogaland, med Stavanger som den største byen. Oljebyen. Det er kyst, det er hav, det er vakkert. Jeg har nå bare vært i Stavanger, men har hørt at andre deler av Rogaland også er verdt å besøke.

Men, over til litt mer alvor. I dag er tretten representanter valgt inn fra Rogaland, til valget i september skal rogalendingene velge 14. I dag har Fremskrittspartiet 4, Arbeiderpartiet og Høyre har tre mandater hver, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstrepartiet har ett mandat hver.

Blant de mest kjente representantene finner Ketil Solvik-Olsen fra Frp, Bent Høie fra Høyre, Dagfinn Høybråten fra Krf, Magnhild Meltveit Kleppa fra Sp og Hallgeir Langeland fra SV.

I tillegg til de partiene som allerede er nevnt kan rogalendingene stemme på Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Piratpartiet, Venstre, Kystpartiet, Demokratene i Norge, Det Liberale Folkepartiet, Norge Kommunistiske Parti, Kristent Samlingsparti og Kystpartiet.

Blant Ap sine tre representanter er det kun Eirin Sund som stiller til gjenvalg. Hun er toppkandidtat og får følge av Torstein Tvedt Solberg på andreplass.

Ketil Solvik-Olsen (Frp) stiller til gjenvalg, men ikke som toppkandidat. Han er helt nede på 9. plass på Frp sin valgliste i Rogaland. I praksis betyr det at han ikke kommer inn på tinget (med mindre Frp gjør det usedvanlig godt, noe som ikke er veldig sannsynlig). Solveig Horne er toppkandidat.

Høyre har tre stortingsrepresanter på topp, kanskje Tina Bru på fjerdeplass kommer inn. Det får vi se etter valget.

Krf stille med Olaug Bollestad på topp (siden Høybråten ikke stiller til gjenvalg)

MDG har Hanna Marcussen på topp, og jeg tror hun er en av MDG sine kandidater som har en sjanse til å kapre en plass, sammen med toppkandidaten fra Oslo, Rasms Hansson.

Kleppa stiller ikke til gjenvalg, så Senterapartiet har Geir Pollestad på topp.

Og til slutt, Hallgeir Langeland fra SV stiller til gjenvalg, så får vi se om han etter femten år på tinget fortsatt klarer å beholde plassen sin.

 

Merket med , , , ,

Oslo (Valg 2013)

Nå er det hovedstadens tur. Oslo. Den største byen. Det er også byen min, stedet jeg er født og oppvokst.

Oslo har i dag 17 representanter på Stortinget, men til høsten skal Oslo-borgere velge 19 representanter til tinget. Fordelingen mellom partiene er i dag slik at Arbeiderpartiet har seks mandater, Høyre har fire, Fremskrittspartiet har tre, Sosialistisk Venstreparti to, Venstre og Kristelig Folkeparti har ett hver. Altså har alle partiene på Stortinget, bortsett fra Senterpartiet, mandater i Oslo. Det sier kanskje litt om sammensetningen av befolkningen i byen, og siden det til høstens valg skal velges to representanter mer enn for fire år siden vil det også bli interessant hvem som kan klare å vinne dem. Jeg tror Miljøpartiet De Grønne vil klare å vinne et mandat fra Oslo.

Blant representantene i Oslo finner vi flere partilederede, Jens Stoltenberg (Ap), Bjørnar Moxnes (R), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V). I tillegg finner vi flere politikere som ofte er i mediene og er nasjonale kjendiser. Christian Tybring-Gjedde (Frp), Per-Kristian Foss (H), Hadia Tajik (Ap) Heikki Holmås (SV) og Kristin Halvorsen (SV) for å nevne noen.

I tillegg til de partier som allerede er nevnt kan du stemme på følgende partier: Norge Kommunistiske Parti, Det Liberale Folkepartiet, Demokratene i Norge, Piratpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Rødt, Samfunnspartiet, De Kristne, Kystpartiet, Kristent Samlingsparti, Pensjonistpartiet.

På Ap sin valgliste finner vi selvsagt Stoltenberg, Tajik og Støre på de tre første plassene. En nykommer er Prableen Kaur på åttende plass. Hvis de rødgrønne skulle vinne flertallet kan hun komme inn på tinget som vararepresentant, forutsatt at de de tre første på listen blir ministre.

I Høyre ser valglisten ganske lik ut, men Per-Kristian Foss gir seg etter 32 år på tinget. Det er intet mindre enn en bragd. All honnør til Foss. Ine Marie Eriksen er dermed førstekandidaten til Høyre i Oslo.

Hos Venstre er Trine Skei Grande, naturlig nok, på topp, med Ola Elvestuen på andreplass.

Krf har Hans Olav Syversen på topp.

Miljøpartiet De Grønne har Rasmus Hansson på topp. Ellers så står professor Thomas Hylland Eriksen på MDG sin liste, han pleide å stå på Venstre sin liste før.

Etter en kampvotering mellom Akhtar Chaudry og Heikki Holmås gikk sistnevnte seirende ut som Oslo SV sin førstekandidat. Chaudry hadde stilt ultimatum om førsteplassen og står dermed ikke til gjenvalg. SV har Ingunn Gjerstad på andreplass og Olvia Salles på tredjeplass. Begge nye i rikspolitikken.

Rødt har selvsagt Bjørnar Moxnes på topp, med Seher Aydar på andreplass. Sistnevnte er leder i Rød Ungdom.

Frp har Siv Jensen på topp, med Christian Tybring-Gjedde, Mazyar Keshvari og Peter N. Myhre på tredje, fjerde og femte plass.

Senterpartiet har Ane Kismul på topp, men jeg tror det er små sjanser for at Sp skal klare å kapre en plass fra Oslo.

Merket med ,

Oppland (Valg 2013)

I dag skal vi se litt på Oppland, det eneste fylke i landet som hverken har grense til hav, eller til et annet land. Et skikkelig innlandsfylke med andre ord. I tillegg er det stort sett fjell. I følge wikipedia er arealet på litt over 25 000 kvadratmeter, men bare 5109 av disse ligger under 600 m.o.h. Fylket huser også landets høyeste fjell, Galdhøpiggen, i tillegg er Jotunheimen, Dovre og Rondane i Oppland. Toten er kanskje den mest kjente bygden i fylket, Gjøvik og Lillehammer de største byene, og da skjønner vi jo at Oppland er det fylket hvor OL ble arrangert i 1994 (vi kommer aldri til å glemme det), men vi bør heller ikke glemme at Bjørnstjerne Bjørnson bosatte seg på Aulestad i Oppland.

Oppland

Oppland

Oppland har syv plasser på Stortinget, og i dag er fordelingen mellom partiene slik at Arbeiderpartiet har tre, Fremskrittspartiet, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har ett hver. Rigmor Aaserud, som er fornyingsminister, er valgt inn på Stortinget fra Oppland. Ellers så er det vel Olemic Thommessen fra Høyre som er mest kjent nasjonalt.

Nå har det seg slik at som er valgt inn fra Oppland stiller til gjenvalg. Det kan bli noen endringer hvis partiene får noen eller mister noen mandater, kanskje noen nyer partier kommer inn. Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet som er fast vara for Rigmor Aaserud kan miste plassen sin hvis regjeringen ryker, noe som virker ganske sannsynlig hvis vi skal tro meningsmålingene.

Ellers så stiller flere partiet liste og du kan velge mellom Rødt, Miljøpartiet De Grønne, Det Liberale Folkepartiet, Venstre, Piratpartiet, Pensjonistpartiet, Kristelig Folkeparti, De Kristne, Kystpartiet eller Demokratene i Norge i tillegg til Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sentepartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Merket med ,

Nordland (Valg 2013)

Nå har vi kommet til det mest langstrakte fylket i landet, nemlig Nordland. Bodø er den største byen, og ellers en rekke kjente steder, som for eksempel Brønnøysund (som i Brønnøysundregisteret). Sammen med fjordene på Vestlandet er det nok Nordland som egentlig er bildet av Norge i utlandet. Lofoten, Vesterålen, Salten, Helgelandskysten. Det er hav, øyer, fisk og grandios natur. Det er vel trygt å si at det er dit alle turistene egentlig vil, ikke til Oslo og omegn.

Nordland har plasser på Stortinget i dag, men skal velge 9 kandidater i kommende stortingsvalg. Det største partiet i Nordland var ved forrige valg Arbeiderpartiet med 4 mandater, tett fulgt av Fremskrittspartiet med 3 mandater, og Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Høyre har ett mandat hver.

I valglistene er det betydelige endringer i Arbeiderpartiet sin liste hvor to av fire sittende representanter ikke stiller til valg. I tillegg, Anna Ljunggren som kom inn på Stortinget første gang i 2005, ble valgt inn som andrekandidat fra Ap i 2009, er nominert på tredjeplass på valglisten for årets valg. Eirik Sivertsen som ble valgt inn som tredjekandidat fra Nordland Ap i 2009, er nominert på andreplass, så Sivertsen får plass på tinget før Ljunggren.

SV har også nominert en ny mann på førsteplass, det samme har Høyre, mens Senterpartiet fortsatt har Janne Nordås på topp.

I tillegg til partiene som allerede er nevnt kan de som bor i Nordland stemme på Piratpartiet, Rødt, Folkeliste mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, Samfunnspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Demokratene i Norge, Norges Kommunistiske Parti, De Kristne, Kystpartiet og Pensjonistpartiet.

Jeg har jo ikke noe vitenskapelig grunnlag for å si noe om hva som blir viktig i valgkampen i Nordland, men jeg tror at oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja blir viktig. Og da kan en se for seg at det blir to typer partier som vil tjene en del på det. De som er for oljeboring vil stemme på partier som går inn for oljeboring, de som er mot vil trolig stemme på partier som ikke vil ha oljeboring, og da kan Miljøpartiet De Grønne tjene en del i Nordland. Kanskje også Venstre. Det blir uansett spennende.

Merket med , , ,

Møre og Romsdal (Valg 2013)

Møre og Romsdal ja. Hva skal man si om dette fylket? En gang var det to, men så ble det slått sammen. Slik norske kommuner opplever et visst press for fra tid til annen. Jeg tror det kan være lurt å slå sammen små kommuner. Men det er ikke kommunesammenslåing vi skal snakke om nå, det er stortingsvalg og Møre og Romsdal.

Jeg har vært i dette fylket en gang, for mange år siden, på familieferie, og det var selvfølgelig kjedelig. Vi så Geirangerfjorden, fikk nesten en torsk på kroken og så et gigantisk skip med utenlandske turister (så egentlig ikke noe til turistene). Ellers så husker jeg at det var mye bilkjøring. Og at det var kaldt, og snø, midt i juli. Makan.

Møre og Romsdal har ni plasser på Stortinget, og det vil ikke bli noen endringer etter valget i september. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har tre plasser hver. Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har en plass hver. De meste blant representantene, nasjonalt, er nok Harald Nesvik og Mette Hanekamhaug fra Frp. Jenny Klinge fra Sp er også fra Møre og Romsdal. De andre er sikkert flinke de også, men jeg kjenner ikke så godt til dem.

Det er små endringer på hvem som stiller til valg. Arbeiderpartiet har nominert en ung mann, født i 1990, på andreplass. Ellers så stiller nesten alle sittende representanter til gjenvalg.

Forøvrig stiller Piratpartiet, Demokratene i Norge, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Kystpartiet og De Kristne liste i Møre og Romsdal.

Merket med , , , ,

Hordaland (Valg 2013)

Da har turen kommet til Hordaland, fylket hvor vi finner Bergen. Det er virkelig en flott by, og det mener jeg til tross for at jeg er født og oppvokst i Oslo. For ti år siden hadde jeg lyst til å flytte til Bergen, det skjedde ikke, men det er alltid hyggelig å være på besøk da.

Hordaland har i dag 15 plasser på Stortinget, men skal til valget i september velge 16 kandidater. I dag er Arbeiderpartiet størst i Hordaland, med 5 mandater, Fremskrittspartiet hakk i hel med 4, Høyre et hakk under med 3, og til slutt så har Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ett mandat hver. Noen politiske rikskjendiser har vi også fra Hordaland. Leder for Høyre, Erna Solberg, leder for SV, Audun Lysbakken, tidligere statsråd Laila Dåvøy fra KrF og nåværende statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen fra Ap er blant disse.

For å ta de siste først, Strøm-Erichsen stiller ikke som kandidat til stortingsvalget. I Frp blir det også noen endringer, for Arne Sortevik, førstekandidat ved forrige valg stiller ikke, så Gjermund Hagesæter står som førstekandidat. Karin S. Woldseth stiller heller ikke for Frp i Hordaland.

Erna Solberg er selvfølgelig førstekandidat for Høyre, men Henning Warloe stiller ikke.

Knut Arild Hareide stiller som førstekandidat for Krf. Vi savnet ham i Akershuslistene, siden han er for øyeblikket valgt inn fra Akershus, men blir nødt til å vinne folkets gunst i Hordaland, så det blir spennende å se om han klarer det. Altså er det tre av partilederne som stiller til valg fra Hordaland. Laila Dåvøy stiller ikke til valg.

Det var litt om personer, men hvis du ikke vil stemme på de partiene som allerede er nevnt, kan du velge mellom: Rødt, Folkemakten, Venstre, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Norges Kommunistiske Parti, Piratpartiet, Demokratene i Norge, De Kristne og Pensjonistpartiet.

Merket med , , , ,