Barneombudets tunnelsyn

Den siste tiden har debatten om omskjæring av gutter versert i både tradisjonelle og sosiale medier. Igjen. Frontene er steile, og harde ord hagler i alle retninger. Praksisen blir av motstandere kalt barbarisk.

For noen år tilbake blusset debatten veldig opp igjen, samtidig begynte forbudstilhengerne å kalle omskjæring av guttebarn for kjønnslemlestelse, en betegnelse som tidligere har vært, og fortsatt er, vanlig for omskjæring av jenter. Ved å bruke det samme begrepet om begge praksisene likestiller man dem. Alle kan være enige i at omskjæring av jenter, som består i å skjære bort de ytre kjønnsleppene og deler av klitoris for så å sy igjen vaginalåpningen, er lemlestelse. Omskjæring av gutter, som innebærer å kutte noen millimeter med forhud, kan ikke likestilles med hva omskårne jenter har måttet gjennomgå. Det er ikke sammenlignbart. Men slik har forbudstilhengerne gjennom ordbruken klart å legge premissene for debatten og dermed gjort det vanskelig å være for omskjæring av gutter. Hvis man er for omskjæring av gutter er man dermed for kjønnslemlestelse. Det blir rett og slett en umulig possisjon å innta. Debatten om omskjæring av gutter er ikke bare en kamp om guttenes penis, men også en kamp om definisjonsmakten. Foreløpig ser det ut til at forbudstilhengerne vinner den kampen.

Jeg er ikke for lemlestelse, men jeg er for omskjæring av gutter, forutsatt at det skjer under ordnede forhold, av en som er kompetent til å utføre inngrepet. Jeg ser at det er argumenter som tilsier at man ikke skal omskjære gutter. Blant annet på grunn av de risiko et inngrep innebærer. Men samtidig er risikoene ikke større enn ved andre ting vi utsetter våre barn for.

Jeg tror ikke at jeg vil klare å overbevise forbudstilhengerne om å godta at omskjæring av gutter er greit, men jeg håper i det minste jeg kan få dem til å forstå at forbud ikke nødvendigvis er riktig vei å gå. Hvis man skulle vedta et forbud så vil Norge, etter det jeg vet, være det eneste landet i verden som har et slikt forbud. 20. oktober argumenterer selv Aftenposten for fortsatt omskjæring av gutter. Deres argumentasjon bygger for det meste på at et forbud vil virke negativt for den jødiske befolkningen i landet. Men vi må ikke glemme at et forbud vil virke negativt for andre deler av befolkningen også.

Barneombudet er den som har gått sterkest i bresjen for et forbud. Sammen med en rekke medisinere og sykepleiere skriver hun i Aftenposten 17. oktober hvorfor de mener at man bør forby omskjæring av guttebarn. Jeg kan fullt ut forstå argumentasjonen til forbudstilhengerne, og jeg kan til en viss grad være enig også.

Men barneombudet og andre ser ut til å ha fått fullstendig tunnelsyn i denne saken. Mulig det er fordi saken handler om noe helt konkret og fysisk, og det er enkelt å forholde seg til, samtidig som man kan føre en medisinsk begrunnet argumentasjon. Det gjør det vanskelig å være uenig. Jeg skal ikke bruke noen av de gamle argumentene om at det er tradisjon og har vært gjort i mange herrens år, eller at det er kultur. Men jeg vil gjerne rette oppmerksomheten mot foreldrenes rett til å bestemme over eget barn. Den retten står relativt sterkt i Norge, et eksempel på nettopp det er at foreldrene kan, hvis de mener at ungen ikke får god nok undervisning på skolen, ta barnet ut fra skolen og gi det hjemmeundervisning. Eller at foreldrene står fritt til å bestemme hvordan de vil oppdra barnet, hvilken religiøs og kulturell oppfostring barnet skal få. I den henseende kan foreldre, bevisst eller ubevisst volde stor skade i oppfostringen som vil få store konsekvenser for barnet i fremtiden. Vil barneombudet gå inn og regulere oppdragelsen også?

Som religiøs praksis kan dåp sammenlignes med omskjæring. Det er en overgangsrite, og for eksempel for muslimer er det et ritual som markerer at barnet er muslimsk. I motsetning til omskjæring etterlater ikke dåp et fysisk merke, men kan likevel oppleves som en krenkelse av integriteten når man har blitt voksen. Hvis man skal si at vi ikke skal krenke barnets individuelle integritet, noe man kan si gjelder i denne saken, vil det også gjelde dåp av barn. Spørsmålet er om barneombudet tør å være så prinsipiell at hun vil kreve et forbud også mot dette.

Et argument mot omskjæring er at det er et irreversibelt inngrep. At barnet vil være merket for alltid. Og det er sant. For jøder og muslimer fungerer det nettopp som et merke, et symbol på pakten med Gud. Men det er mye annet foreldre kan gjøre, bevisst eller ubevisst, som kan merke ungene for alltid. Det finnes foreldre i Norge som aldri leser for ungene sine. Det finnes foreldre som ikke lærer ungene norsk før de begynner på skolen. Det finnes foreldre som ikke klarer å fungere som omsorgspersoner for sine egne barn, og det kan føre til tilknytningsproblemer. I all beskjedenhet vil jeg påstå at disse tingene har større negative konsekvenser for barna enn omskjæring. Slik omsorgssvikt kan føre til at barna ikke blir integrerte som fullverdige medlemmer av samfunnet. At de stiller dårligere enn de som ble lest høyt for, og de som lærte seg språket og fikk et godt ordforråd hjemme, de som ble sett, forstått og utfordret.

Publisert i VG 3. november 2013

85 kommentarer

 1. Hei!

  Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  Hilsen Magne i VG

  • Det som du skriver her er fullt av logiske brister.

   Den første er misforståelsen om hva som er tema. Jeg vil tro at det er relativt få som reagerer på hva en voksen gjør mot egen kropp, men her snakker vi i realiteten om hva voksne gjør mot barn sine kropper. Uten at barnet er mentalt modent til å forstå og danne seg en mening som saken, og samtidig effektivt kunne motsette seg omskjæring.

   Noen (ikke du, her) forsøker seg tilogmed på å fremme omskjæring med tanke på å bekjempe seksuelt overførbare sykdommer, selv om det er godt dokumentert at dette er en høyst upålitelig metode for dette. Samtidig stiller jeg meg således sterkt tvilende til relevansen av å utføre dette på babyer.. Selv hvis det var effektivt.

   Du argumenterer for at Norge ikke skal innføre forbud mot omskjæring, på bakgrunn av at ingen andre land du vet om har et slikt forbud. Det er bare ikke slik at flertallet, kun i kraft av å være mange, har en magisk evne til å fatte hva som er fakta, eller har monopol på å bestemme hva som skal være fakta. Så, det er jo fint for deg om dette stemmer, men uansett fullstendig uvesentlig.

   Du sier at både dåp og omskjæring kan oppleves som krenkende når man har blitt voksen. Vel, nå selges det faktisk en dings som er spesialutviklet nettopp for å forlenge forhuden til omskjærte menn, og bare at en slik ting finnes på markedet sier vel sitt. Samtidig har jeg ennå ikke hørt om irreversible merker på kroppen til barn i forbindelse med dåp.

   Hvis det nå er så viktig for muslimer og jøder å ha et symbol på pakten mellom mannen og gud, så må voksne samtykkende menn gjerne for meg lage et irreversiblet merke på tissen sin i form av omskjæring. Men, dette har faktisk konsekvenser. Det å tvinge barn til dette, noe som har klare negative effekter som alle kan være enige i, og ingen entydig positive effekter. Det er såpass voldsomt at religion ikke kan benyttes som bortforklaring.

 2. Å kutte bort ting på friske barn er en ukultur som ikke hører hjem i et moderne samfuinn, og iallfall ikke Norge. Hva man gjør med sin egen kropp etter man er myndig er en annen sak. Det finnes ingen gode grunner til å kutte bort den millimeteren med hud som du snakker om.

  Risikoen for at noe kan gå galt er altfor stor. Selv ett barn er ett for mye.
  http://www.nettavisen.no/nyheter/article3668514.ece

  • Fordelene er også mange. La foreldrene bestemme om de ønsker det for ungen eller ikke. Det burde heller fokuseres på å bedre tilbudet, for å slippe å la en kvakksalver ta inngrepet for så å skade ungen.

   • Det er ingen fordeler det er relgiøs propaganda.
    Undersøkelser viser at latinamerikanere i usa notorisk katolikker og kondommotstandere og de kapper ikke nødvendige deler av penis de har langt mindre hiv smittede enn resten av befolkningen til tross for kondomhatet blant katolikker.
    Det er som du sikkert vet standard og kappe vekk forhuden i usa.
    Det fins ingen hygienefordeler selv om mange sier det eneste du får er større sjanse for seksuelt overførbare sykdommer
    Eneste grunnen til og gjøre det er for og forhindre onanering.

   • I følge de fleste studier på feltet gir omskjæring av _gutter_ en helsegevinst. Spesielt for unge før de kommer i et monogamt forhold. Forhuden trengte man for beskyttelse før det fantes underbukser. Nå som vi har det er det fordel uten forhud, da dette medfører en tykkere hudlag på «hodet». Dette gir igjen mindre sykdommer der. Spesielt minsker det risikoen for herpes, HPV og Hiv. Det har ikke vært etisk akseptabelt å gjøre studier i europa på det, men det etterhvert blitt utfør flere studier i afrika, med ganske entydig resultat. Av samfunsmessige årsaker burde dermed den norske stat la det være obligatorisk _med_ omskjæring av gutter, og så kan heller foreldre reservere seg mot det hvis de ikke ønsker det for barna.

    http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3739755.ece
    http://tidsskriftet.no/article/2222390/
    http://www.forskning.no/artikler/2009/april/218898

   • Fortell meg gjerne om fordelene fordi jeg har aldri hørt om noen annet enn myter som er motbevist. Omskjæring er en satanisk skikk som stammer fra oldtidens religiøse propaganda. I USA alene har hundrevis av guttebarn omkommet av livsfarlige infeksjoner de fikk fra omskjæringen. Det er fantastisk smertefult og traumatisk for barna. Alt dette for å utføre en skikk som skulle hindre gutter fra å onanere.

    http://www.psychologytoday.com/blog/moral-landscapes/201109/myths-about-circumcision-you-likely-believe

   • Fordelene er svært begrenset sett i forhold til skadene og risikoen ved denne lemlestingen og amputasjonen. Hvordan skal foreldre skulle kunne si at vi skal skjære av deg et viktig element på kroppen bare fordi de (foreldrene) tilhører den religionen eller kulturen? Skal det i det hele tatt være lov å kalle dem foreldre. Er du klar over hva slags irreversible skadevirkninger som blir påført barna? Er det etisk forsvarlig å lemelste barn som ikke kan si sin mening? Hva vill du sagt om å innføre en religion som sier at man skal kutte av venstre lilletå ved en alder av – tja. la oss si fem månedres alder. Er dette noe som ville bli akseptert av deg? Vi har faktisk mindre bruk for en lilletå enn en forhud.

   • Nei. Dette er nok en avgjørelse som må taes av den det gjelder, altså ungen. Men, siden ungen er et barn, og således ikke evner å ta en slik beslutning, så er vi alle sammen pent nødt til å vente til barnett er 18.

  • Jo, det kan faktisks finnes behov for å gjøre akkurat det! (Jeg har vært der)
   I dag er jeg 77 år og har ikke hatt det minste problem i etterkant. derfor støtter jeg ‘medisinsk begrunnede inngrep’ på gutter!

   • Ja men det er ikke medisinske inngrep vi snakker om her. Vi snakker om kjønnslemelstelse av FRISKE barn. Ville du kuttet av en frisk lillefinger hvis det var tradisjon?

   • Det vil alltid være en risiko forbundet med kirurgi, men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det.
    Det at du fikk omskjæring for økt helsegevinst er en ting.
    Å kappe i friske organer fordi foreldrene mener dette fornøyer deres overtro, er en annen.

   • Du vet øyensynlig ikke noe om det du skriver om. Helsegevinsten oppveier på langt nær skadevirkningene og risikoen ved inngrepet. Er du klar over at jøder i USA slutter å omskjære p.g.a. skadevirkningene? Det sier en del.

 3. enig at omskjæring av jentebarn er «mer» komplisert og «mer» grusom! Men overgrep er overgrep. I hvilken grad det er brutalt, kan diskuteres. det er som å si om man bare raner en person for en mobil så burde det gå greit…å rane en person er forsatt kriminelt, men ja det er mer alvorlig å knivstikk en person så rane dem! Straffen vil variere….akkurat som ulempene for jentebarnet og guttebarnet vil variere! Tror ikke det er kult å være den eneste gutten i 1.klassen uten forhud…bare fordi man har en annen bakgrunn!Stakkaren kan ikke engang skjønne selv hvorfor han mangler forhuden… Og ja det er flere som gjør det for forskjellige grunner, men så lenge det ikke har et medisinsk formål så er det lemleste! Uansett hvilken lille del av kroppen man skal fjerne for å symbolisere en stampunkt.Syns jeg

  • Nå skal jeg ikke uttale meg om jødiske barn, men muslimske barn viser ikke penisen sin til andre. Selv om de går i første klasse. Og det går gjerne mer enn en gutt med muslimsk bakgrunn på alle klassetrinn idag, så jeg tror neppe det blir «den eneste gutten». Da jeg gikk på skolen, var det flere muslimske gutter i min klasse, og dem dusjet med underbuksa på.

 4. Foreldrenes rett til å bestemme er ikke grunnlag nok for å kutte i et spedbarn når det er helt unødvendig. Dersom du faktisk mener dåp og omskjæring kan sammenlignes kan du jo skylle litt vann over det ene øret og kutte av en liten bit av det andre, hvilken tror du gjør mest vondt?

  Sadistiske steinalderritualer må forbys når voksne mennesker ikke klarer å innse hvor tåpelig det hele er.

  Det er mange andre ting fra religioner vi allerede har, i vesten, forkastet. Steining, æres-drap osv. på tide å legge omskjæring til listen.

  • Enhver avkutting av friske lemmer av barn bør forbys.
   Som siste land i Europa forbød Italia kastrering av unge gutter for at de skulle bli sangere, derav navnet kastratsanger.
   Når barnet er myndig kan det bestemme selv hva som skal kuttes av.
   Hadde gud ønsket at gutter ikke skulle hatt forhud, hadde de blitt født uten.

 5. Jeg har en relgion det er min egen relgion jeg skjærer høyrearmen av idioter så de ikke får onanert det er min relgions måte og håndtere idioti på.
  Selfølgelig vil ofrene for min relgion noen ganger bli sinte noe idioter gjerne blir,men jeg må da få lov til og utøve min relgion eller hva ?
  Min relgions grunnregler stammer tilbake mer enn 10000 år da huleboere ville banke idioter i nøttene med ei klubbe hvis de sa idiotiske ting.
  På bakgrunn av det bør jeg få lov til og skjære armer av idioter på den hellige dagen mandag da Klodrik armskjærern skjærte armer for morro skyld for så mange idioter var det prise klodrik.
  Kanskje du vil komme og være en del av ritualet ?

  Spøk til side du kapper ikke deler av kjønnsorganene av folk det er en motbydelig og barbarisk handling som må straffes med fengsling at du ikke fatter det gjør faktisk vondt i hodet og gjør relgionen min sørgelig realistisk.

  Ps
  Og ja det er kjønnslemlesting og kalle det noe annet er bare løgn konsekvensene er mange og store og alle positive effekter er relgiøs propaganda som er grundig motbevist.
  Kroppsdelene er faktisk der fordi vi trenger dem tro det eller ei.
  Omskjæring handler om en ting forhindre onanering.

  • Utrolig underholdende å lese hvor lite kunnskap folk har om en ting de absolutt skal kommentere.

   PS: Futhark – Prøv å lese igjennom din egen kommentar en gang til. XD

   • Hva er forskjellen på min rudimentære og falske relgion og en annen relgion som krever at du kutter opp babyer ?
    Fortell meg det ?
    Gi meg gjerne litt kunnskap om hvorfor det er nøfvendig og kappe dicken av en baby en baby som ikke kan beskytte seg selv.

    Ali du prøv og les den engang til og fortell meg om du så likheten for den er absolutt der.

  • Det skrives «religion». Det skal være punktum etter hver setning, ikke etter avsnitt. Prøv, så ser du at det er mulig å oppfatte hva du mener uten å måtte tolke teksten flere ganger.

 6. Du sier at omskjæring av jenter og gutter ikke kan sammenliknes, men så sammenlikner du selv omskjæring med barnedåp…

   • La så barna velge selv om de vil omskjæres eller ikke. DVS at dere må vente til barnet er gammelt nok til å ta en avgjørelse selv…

    Du vet, hadde Gud ment at vi skulle vært uten forhud så hadde han nok skapt oss slik. Det er bare å vaske tissen, så slipper man infeksjoner…

   • «Hvis man skal si at vi ikke skal krenke barnets individuelle integritet, noe man kan si gjelder i denne saken, vil det også gjelde dåp av barn. »

    «Som religiøs praksis kan dåp sammenlignes med omskjæring. Det er en overgangsrite, og for eksempel for muslimer er det et ritual som markerer at barnet er muslimsk.»

    Man kan melde seg ut av kirken, eller velge å ikke ta del i religionene hvis man føler at intregriteten blir krenket når man blir eldre. En kan ikke velge å ikke være omskjært. Og hva hvis denne personen ikke ønsker å være religiøs, men er omskjært- hva gjør de da?

    Å omskjæring barn er som å brennmerke dem til religionen. Uansett hva du føler eller vil, vi det alltid være der. Det er det samme som hvis foreldre vil tattovere barna sine med religiøse somboler når de er små. Det har riktignok ikke det samme kulturelle eller historiske bekgrunnen, men er det ikke i bunn og grunn det samme? En merker barnet til en religion før de vet hva det er….

    La barna bestemme selv når de er større. Det er tross alt de som skal leve me dette valget som blir tatt.

   • Lemlestelse er fysisk skade, å fjerne en funksjonell del av kroppen uten grunnlag er pr definisjon lemlestelse.

    Om det er lillefinger, deler av øret eller deler av penis er ikke relevant for definisjonen, om du fysisk skader kroppen så har du lemlestet.

    Videre så må vel også du kunne se hvor mye lettere det er å børste av seg det faktumet at man har blitt døpt med tanke på hvor mye enklere det er å glemme man fikk vann på hodet i forhold til å vokse opp uten forhud?

    Du ønsker at andre skal kunne ta ett permanent valg som er religiøst av opphav på andres vegne, hva om de ikke ønsker å være jøde lenger?
    De kunne lige gjerne ha brendt en david’s stjerne på rumpa til gutten, da hadde hvertfall penisen hans fungert som normalt, vet hvertfall hva jeg hadde valgt om jeg ble tvunget.

   • Omskjæring er lemelstelse, i dette tilfelle også definert som amutasjon uten samtykke av organets eier. En omskjæring ER et irreversibelt, svært skadelig inngrep som også går ut over ditt seksualliv. Det har du selvsagt ikke noe erfaring med i og med at du har levd uten forhud hele dett seksuelle liv. Her: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Omskarne-menn-og-deres-partnere-far-oftere-sexproblemer-6945204.html

    Du bør lese denne nøytrale amerikanske siden og finne ut av hva slags skadevirkninger en omskjæring gir. Jeg pleier å skrive «Les, lær og gråt», men du er nok så inngrodd i dine religion og kultur at ingen ting biter på deg. http://www.cirp.org

    I den forbindelse kan jeg nevne at i USA slutter jøder å omskjære p.g.a. skadevirkningene og ut i fra det etiske hvor man utfører et kirurgisk inngrep på et barn som ikke har gitt sin tillatelse. http://www.jewsagainstcircumcision.org, de har også en egen Facebook-side

    Skal de personerne som lar dette skje med barna sine kunne kalles foreldre? Etter min mening NEI!

 7. Jeg vil bare påpeke at kjønnslemlesting av kvinner er et begrep som omfatter flere «typer» omskjæring. Mange steder er det vanlig å bare skjære vekk de ytre kjsønnleppene eller «forhuden» som er rundt klitoris. Den siste jeg nevnte er jo svært lik det som blir gjort på guttene. Alikvel så er dette forbudt, men helt OK å gjøre på gutter. Er guttene mindre verdt enn jenter siden vi skal beskytte «klitorisforhuden» til jentene, men ikke forhuden til guttene? Jeg kan ikke skjønne at det skal være ok å fjerne forhuden. LIKHET for kjønnene. Skal det være lov på gutter så får det bli lov å gjøre det samme på jentene. Å fjerne forhuden på klitoris på jentene er forbundet med de samme «skadene» som kan oppstå hos gutter. Så jeg spør igjen, hvorfor er den typen omskjæring av jenter forbudt?

  Jeg tror og håper at dette er en av de tingene vi vil se tilbake på om 100 år og grøsse på ryggen av at vi kunne tillate. Bare spør alle de mennene som er ødelagte og er medlem i støttegrupper, de er ikke enige i at dette er en helt OK ting å gjøre på friske guttebarn.

  Forbud i forbindelse med heftig opplysning av foreldrene er veien å gå. Det er jo den veien som er tatt i forhold til omskjæring av jenter, så hvorfor skulle ikke den samme fremgangsmåten fungere på foreldrene til guttene? Ja, desverre skjer fremdeles omskjæring av jenter, men antallet jenter som bor i norge og sendes til utlandet for å bli omskjært er sterkt synkende. Og hvorfor? Opplysning (viktig viktig, med kunnskap kommer gode og reflekterte valg), forbud og straff.

  Ja til å beskytte barna, ikke vende det andre kinn til!
  Nei til å beskytte foreldrene og deres lange tradisjoner som for all del ikke må brytes, huff huff da havner jo guttungen i helvete, eller han får kjønnssykdommer, eller blir homofil, eller får aids, eller blir utstøtt av gud osv osv. Han må jo for «guds» skyld ikke få ta valget når han er voksen, jo yngre jo bedre. Små barn er jo lettere å holde fast…..

  Tunnelsyn er i mine øyne bra å ha i dette tilfellet. Da kan de kanskje fokusere på det eneste som betyr noe i dette dilemaet og det er Å BESKYTTE BARNET! Ikke foreldre eller tradisjoner.
  Og dette med barneoppdragelse, selvfølgelig bør og skal barneverenet tre inn hvis oppdragelsen ikke holder mål. Skulle de bare oversett det om f.eks en familie oppdrar sine barn til å bli nazister, trener på skyting eller lærer dem å plalegge terroraksjoner. Skal de overse at barna blir misrbukt seksuelt fordi barna blir opplært til å «behage» voksne. Skal de overse barn som blir opplært til å hate, misbruke og ødelegge folk og ting rundt seg?
  Nei selvfølgelig skal de gripe inn. Dette forutsetter at vi ønsker å ha et samfunn der alle tar ansvar for hverandre. Samarbeide og tolerere det meste til en viss grad.Hvis man ikke ønsker slik inngripen så finnes det jo fremdeles endel land der ute som gir fullstendig blaffen i hvordan man oppdrar barna og hva man «bruker» dem til.
  Jeg vil ikke at Norge skal bli et slikt land, vi bør være et foregangsland og vise at vi setter barns velferd og sikkerhet først! Foran alle andre, inkludert religion og foreldrene.

  • Fantastisk, Tove. Der er ingen hemmlighet at folk/foreldre/politikere bryr seg mer om jentebarna i slie saker, men det er ikke like mange som taler guttebarnas sak. Burde ikke alle barn beskyttes likt uavhengig av kjønn? Uansett hva som er forskjell av inngrep og omfang så handler det om det samme. Når en jente blir omskjært er det kjønnslemlestelse, misbruk og et overgrep av jenters rettigheter, men dersom en gutt blir omskjært, er det netopp kun det; omskjæring, overgang fra gutt til mann, eller en del av en kultur eller religion osv. Så hvorfor får ingen røre jenta, men gutten er det ikke så nøye med? Når vi snakker om barn burde det ikke vært forskjell gå gutt eller jente, et barn er et barn, og dem burde alle vernes på lik linje uavhengig av kjønn.

  • Faktisk gir en omskjæring av gutter større skadevirkninger en din nevnte omskjæring på jenter. 1: Det fjernes en mye større flate med mye mer nerver og nerveender. 2: Klitorisen vil etter omskjæring allikevel være beskytet av kjønnsleppene, guttene vil miste all beskyttelse. 3: Ved en omskjæring av gutter fjernes mye mer av nytelsen for gutten enn for kvinnen (les nerver og overflate), men det fjernes også strukturer som gir kvinnen nytelse.

 8. Nå har jeg fulgt med på debatten om omskjæring, og jeg må si jeg fortsatt ikke har fått svar på kjernen i hva dette dreier seg om. På den ene siden argumenteres det med riktighet at dette kan medføre alvorlige helsekomplikasjoner og i verste fall død.Et tilfelle av dette kan leses i Aftenposten i dag. På den andre siden poengteres det at dette er et kulturell og tradisjonsbundet rituale som har pågått i hundrevis av år. Men, og det er spørsmålet mitt, HVORFOR i himmelens navn skjærer man forhuden av penis? Hva er grunnen til at man utfører denne handlingen? Er det for at penis skal se pen ut? Foretrekker damene i disse kulturene peniser uten forhud? Nå vil en omskåret penis se noenlunde lik ut med en vanlig i erigert tilstand da forhuden vil trekke seg tilbake, så da snakker vi i så fall om en slapp penis. Eller er det knyttet opp imot sex? Gir det større nytelse med en omskåret penis, enten for en selv eller partner? Jeg har vel en gang hørt noe om at det skal være mer renslig. At det på denne måten ikke samler seg smuss under forhuden. Men jeg kan ikke forstå at det skal være et argument i dagens siviliserte verden hvor man ofte for høre at man rett og slett dusjer og vasker seg for ofte. Nei jeg sitter igjen med en følelse av at dette gjør man bare for det gjorde far min før meg, og far hans før det og så stiller vi ikke noe mer spørsmål rundt det.. Stoppe opp og stile spørsmålet om hvorfor, nei det skulle tatt seg ut.

   • Muslimer omskjærer, nesten alle i Canada og USA gjør det, jøder eller ikke. Jeg håper noen som har greie på dette svarer på det Geir spør om, hva dreier dette seg egentlig om? Noen nevnte unngåelse av onanering, er det tilfelle? Og til assadnasir; «Skal barneombudet inn og regulere oppdragelsen også?» I Norge er det for eksempel straffbart å slå barna sine, kall det regulering eller innblanding, men det sender veldig tydelige signaler hva som ikke er akseptabelt oppførsel overfor barn. La leger bruke tid og ressurser på sykdommer og ikke oppbacking av forhistoriske ideer.

 9. Ikke annet enn barbari.
  1) Ingen er født med skapell i handa.
  2) Hva vi har fått tildelt fra vår skaper er ikke tilfeldig utviklet!!!
  Bor du i Shara eller kommer fra et land der det er vanskelig for en god hygene kan
  jeg se at det muligens er et argument for omskjæring.
  Resten av argumentasjonen er baset på religiøst vrøvel!!!

 10. men ka når det er heilt nødvendig?? Sønnen min er omskåre pga for trang forhud. mannen min er afrikansk og pga dette så sa legen blankt nei til å opperere sønne vår. han meinte dette var kun oppsinn sjøl om fastlegen der vi budde før sa at han måtte omskjerast. HAn meinte vi kun ville det pga farens opprinnelse og at der er tradisjon for det. det vi da måtte var å reise fra torndheim til privatlege io oslo og betale alt privat for å få ordna probleme. Sønnen vår hadde infeksjon ca 1-2 ganga pr mnd i penis pga dette. et par daga etter opperasjonen var alt bra. såre var grodd og alt var ok. har aldri hatt problem etter dette. Koffor kan en ikkje heller tilby at ungane kan bli opperert på offentlige sjukehus og evt foreldra betalar det sjølv sånn at alt er sikkert. eg hata at vi måtte gjere det hos en sannsynligvis muslimsk lege. hadde likt bedre å ordna det offentlig. barna har ikkje så store plage av det viss dei får bedøvelse og smertestillande etterpå og alt blir gjort hygenisk og ok. Viss en forbyr det er sjansen større for det blir mykje svart arbeid og dårlige klinikka som gjer dårlig jobb og en får ei oppblomstring av barn som dør pga omskjering gjort under dårlige forhold. bedre då å sikre at dette går føre seg på eit off godkjent sjukehus. det er no mi meining.

  • Takk for kommentaren Renate, og bra at det går bra med sønnen din nå. Hvis du fikk henvisning av fastlegen om at det måtte gjøres av medisinske grunner så skal det gjøres på et offentlig sykehus. Hadde jeg vært deg så hadde jeg fulgt det opp og krevd skikkelig behandling.

   og så må jeg bare si at det i og for seg er helt irrelevant om legen er muslimsk eller ikke, så at du «hata» det, det forstår jeg ikke helt.

   • ikkje det at eg hata legen eg skreiv litt feil.. men det eg fikk inntrykke av da vi var på privatklinikken var at dei andre som satt der med sine barn var at alle der var muslima inkl legen. ikkje eg har imot dei i og for seg men at dette skal lagast buisness av. ein som hadde to gutta fikk moderasjon osv … eg skulle ønske dette blei gjort offentlig og at en hadde faste taksta og at alt var i ordna former. Det at ingen kunne gjere det i trondheim og vi måtte reise til oslo var kjipt. grunnen til vi gjorde det var eg orka ikkje meir å sjå at sønnen min måtte lide og på den tid venta vi barn nr 2 . så hatt en guttunge som ikkje sov innimellom pga smerte pga infeksjon og i tillegg ha en baby å ta seg av hadde blitt for mykje. derfor valgte vi som vi gjorde og fikk ting ordna kjapt.

  • Så lenge det er en MEDISINSK bakgrunn for inngrepet så burde det jo tillates som andre inngrep en lege kan gjøre, det er ikke det som egentlig blir diskutert her men praksisen omskjæring.

   Er det en medisinsk grunn så fjerner jo legen det som trengs om det er forhud eller armer.

  • Det å omskjære en gutt for trang forhud er foreldet for mange, mange år siden. Salver og evnt. små snitt er det som brukes nå. Hvor gammel var sønnen din da dette skjedde? Hvor lenge siden var dette? Jeg tror nok at mannen din presset på.

 11. @ assadnasir: Til tross for en saklig fremstilling savner jeg logisk sammenheng i det du skriver.

  Det er åpenbare etiske og praktiske forskjeller mellom eksemplene du bruker og omskjæring. En dåpshandling etterlater ikke permanente fysiske skader eller merker på en person og er ikke inngripende og smertefullt. Den døpte kan ta et annet valg senere i livet uten varige men av dåpen.

  De mange unnlatelsesynder eller konkrete handlinger du nevner som omsorgssvikt er for det første forbudte hvis de antar et omfang som griper inn i barnas fysiske integritet, så er det åpenbare begrensninger i hvor langt samfunnet kan gå inn å kontrollere den enkeltes hverdag for å avdekke de mange små feil og mangler som i sum kan gi barna problemer senere i livet. At det brukes mye ressurser for å forhindre det og tas affære når det oppdages, er ikke tvilsomt.

  Omskjæring er en inngripende og smertefull enkelthandling som gir personen det utføres mot varige skader for resten av livet – ikke ulikt all annen grov legemsbeskadigelse, som er straffbart og åpenbart grunnlag for å fratas omsorgsretten.

  Jeg kan i det store og hele si meg enig med Tove over. Det finnes ikke andre eksempler på at foreldre tillates å skjære bort deler av sine barn uten medisinsk begrunnelse eller samtykke fra barna. Det kalles med rette lemlestelse. Selv om det finnes ulike grader av kjønnslemlestelse, både kvinnelig og mannlig, er det ikke desto mindre kjønnslemlestelse alt sammen.

  Det får stå som eksempel på dette samfunnets forakt for gutter og menn at man fortsatt tillater og gir statlig støtte over helsebudsjettet til at deler av guttebarns kjønnsorganer skjæres bort, mens det er forbudt å gjøre det samme mot jenter.

  Innenfor jussen vurderer man systematisk etiske spørsmål, og der har man et hierarki av beskyttelseverdige hensyn. Øverst er retten til fysisk integritet. Den brytes når foreldre tar seg til rette på barnas kropp med permanente følger uten at barna har gitt sitt samtykke. En annen grunnleggende rettighet, religionsfriheten, brytes også.

  Barn har en selvstendig rett til å fritt velge sin religiøse overbevisning, også fraværet av slik. Når foreldre permanent merker sine barn i tråd med deres egen religiøse overbevisning, bryter de med barnas religionsfrihet. Blir man døpt, kan man endre oppfatning når man blir gammel nok. Omskjæring er permanent.

  All utvikling fordrer at noen er først ute, også dette. Følgelig er det aldeles ikke noe gyldig argument for å forsette med dette, at vi ville bli de første til å forby det. Mye elendighet er avviklet gjennom historien fordi noen turte å være først ute.

  I sum er omskjæring av gutter et unikt unntak fra ellers universelle og almment aksepterte prinsipper om beskyttelse av enkeltmenneskers fysiske integritet og medbestemmelsesrett. Det er et unntak som savner etisk berettigelse. Også guttebarn har krav på religionsfrihet og beskyttelse mot fysisk skade og unødvendig smerte.

 12. «Eller at foreldrene står fritt til å bestemme hvordan de vil oppdra barnet, hvilken religiøs og kulturell oppfostring barnet skal få. I den henseende kan foreldre, bevisst eller ubevisst volde stor skade i oppfostringen som vil få store konsekvenser for barnet i fremtiden.»

  Two wrongs does not make one right.

  «Hvis man skal si at vi ikke skal krenke barnets individuelle integritet, noe man kan si gjelder i denne saken, vil det også gjelde dåp av barn.»

  Two wrongs does not make one right, igjen.

  «Det finnes foreldre i Norge som aldri leser for ungene sine. Det finnes foreldre som ikke lærer ungene norsk før de begynner på skolen. Det finnes foreldre som ikke klarer å fungere som omsorgspersoner for sine egne barn, og det kan føre til tilknytningsproblemer.»

  Og jammen meg en gang til.

  Du vil ikke sammenlikne omskjæring av gutter med omskjæring av jenter, men du sammenlikner gladelig omskjæring med dåp (hvilket forøvrig også er en uting, men som du påpeker at ikke er et fysisk, irreversibelt og smertefullt inngrep).

  Hele argumentasjonen din er en logisk brist. Prøv igjen.

 13. Jeg må si jeg er helt enig med deg. Jeg er en kvinne og om jeg får barn så vil jeg gjerne at de skal være omskjært. Omskjæring er ikke verre enn tatoo eller piercing tenker jeg. Dessuten er det uhygienisk å ha forhud rundt penisen sin, der samles nemlig masse bakterier. Mange voksne i Amerika omskjærer seg av hygieniske grunner.
  Ja til omskjæring av gutter, nei til omskjæring av jenter !!

  • «Dessuten er det uhygienisk å ha forhud rundt penisen sin, der samles nemlig masse bakterier.»

   Dette stemmer ikke.
   Fra en kvinne blir dette bare latterlig hvis det er sånn at det samler seg bakterier rundt penisen åssen tror du tilstanden er i en vagina ?
   Tenk logisk det er ikke sånn det fungerer dette er gamle relgiøse myter som først og fremst handler om og forhindre onanering ved og ødelegge den seksuelle nytelsen.
   Omskjærte har mye lettere for og få hiv og pga manglende beskyttelse fra forhud.

   «Mange voksne i Amerika omskjærer seg av hygieniske grunner.»

   Nei de omskjærer seg av kulturelle og relgiøse grunner forhud er sett på som noe rart noe i usa.

   Nei til kjønnslemlesting !!

  • La det først være helt klart at en tatoering eller en piercing ikke innebærer å fjerne deler av kroppen permanent. Deler som har flere kjente og nyttige funksjoner som du da mister. Piercing er et hull i huden som gror igjen hvis du tar ut piercingen og tatoering er farging av huden. Forhuden gror ikke tilbake og penishodet blir eksponert og tørker ut.

   Det er altså vesensforskjellige ting. Bare så det er sagt er det heller ikke gitt at det er greit at foreldre tatoerer sine barn eller piercer dem uten deres samtykke. Slikt er det forhåpentlig svært lite av.

   Så til tilbakevendende påstander om at det har generelle helsemessige fordeler å fjerne forhud rutinemessig. I normaltilfeller, hvor penis er normal, er det en helt absurd og dypt kunnskapsløs påstand at det skulle fremme helsen til vedkommende å fjerne forhuden.

   Ingen andre deler av en frisk kropp anses skadelig for kroppen og fjernes. Ingen.

   Det er ikke ansett medisinsk nødvendig å fjerne frisk forhud. Medisinsk forskning og etikk er bunnsolid i forhold til at normale peniser ikke utgjør en helserisiko, slik resten av normale kropper heller ikke gjør det. Helsevesenet handler om å bevare kroppen og alle dens funksjoner, ikke ødelegge dem, og det blir dermed medisinsk uetisk å drive med omskjæring av friske barn.

   Vi er resultat at evolusjon, naturlig utvelgelse. Det betyr at alt som er videreført i alle friske individ er videreført fordi kroppen har funnet det gunstig, for ikke å si nødvendig å videreføre den kroppsfunksjonen. Det er altså all grunn til å tro at forhud er helsefremmende. Hvis ikke ville ikke kroppen sløst energi på å gjenskape forhud hos alle friske guttebarn.

   Det er åpenbart et overgrep å frata vergeløse barn helsefremmende kroppsfunksjoner. Selv avkapping av tilfeldige hudfolder eller annen unødvendig kutting i vergeløse personer er åpenbart overgrep. Vi kunne for eksempel ikke tillat rutinemessig avkapping av øreflipper, selv om deres funksjon ut over det rent estetiske er langt mer usikker enn forhuden.

   Det er bare det åpenbare utgangspunkt. Så har vi selvfølgelig et vell av kunnskap om hvilke funksjoner forhuden faktisk har, og bare for å nevne noe er det snarere slik at forhuden beskytter slimhinner og urinrøret mot smuss og direkte påvirkning fra miljøet som kan medføre infeksjoner. For øvrig eksakt samme funksjon som kjønnsleppene hos jenter har. Skulle det være helsefremmende å fjerne forhuden, vil det da med nødvendighet også være det å fjerne kjønnslepper. Samtidig holder forhuden penishodet mykt og fuktig. Fukten fungerer som en rensemekanisme ved at smuss samles i forhuden og transporteres bort fra urinveisåpningen av fukten. At penishodet er mykt og fuktig er også bra for følsomheten under samleie.

   Fjerner man forhuden, mister man altså både beskyttelsen, rensemekanismen og følsomheten, og skal man tro evolusjonen og den medisinske ekspertisen er det ødeleggende både for helsen og reproduksjonsevnen.

   Slike overgrep mot vergeløse barn bør vi ikke tillate i en rettstat.

  • Er ikke verre en tattoo eller piercing??

   Vel, en piercing kan fjernes og det er vel ytterst få som syns det er moralsk og etisk forsvarlig at man tattoverer spedbarn?
   Med din argumentasjon hadde det vert greit om foreldrene dine valgte å tattovere deg i ansiktet som liten. Faktisk hadde jeg heller valgt tattovering i ansiktet om det alternativet var lemlestet penis.

   Man fjerner også mangen nerver som gir nytelse under sex.

  • Du viser en skremmende uvitenhet og mangel på kunnskap i innlegget ditt. Rett og slett trist at noen kan mene det du skriver 😦
   Anbefaler deg sterkt å lese deg opp på temaet. Når du har gjort det- da kan vi diskutere.

 14. Problemet her for min del er jo at det er eit inngrep som blir utført utan særskild medisinsk grunnlag, med unntak av ved sjukdommar som fimose, på ein person som ikkje er i stand til å seie seg verken einig eller ueinig, og som vil føre til permanente endringar. Faktum er og at det er ingenting i vegen for å gjere inngrepet seinare i livet, når pasienten sjølv kan gje sitt samtykke. Så eg ville ikkje gå så langt som å forby omskjæring, heller setje ei aldersgrense, rundt femten år, kanskje. Argumentet at forhud er uhygienisk er reint tull, med mindre du er for lat til å vaske veslekaren når du fyrst står i dusjen.
  Tradisjonar må endrast med tida, me døyper jo heller ikkje spedborn ved å dyppe heile ungen under vatn lenger, heller.

 15. Ditt syn på saken er farlig, la evt den som du mener skal omskjæres bli myndig og bestemme selv. Slutt lemlestingen av barn.

 16. Hva er vitsen med å brennmerke barn på en slik måte? De kunne jo like gjerne tatovert barna med «tilhører allah» eller noe slikt, det hadde vært like ille. Det å brennmerke barna ved å skjære av dem friske kroppsdeler er barbarisk, en ukultur og en praksis som burde forbys tvert! Det spiller ingen rolle om tilhengerne av kjønnslemlestelse kommer med aldri så mange påstander om at «dette skulle være så bra for barna». Det å brennmerke barn slik for resten av livet før de selv kan bestemme hvilken overtro de vil ha eller eventuelt ikke ha, er rett og slett motbydelig! Ja, gudetro = overtro.

  Og som en nevnte her om muslimske gutter som dusjer med underbuksa på i forbindelse med gymtimene på skolen, det er uhygienisk! Særlig hvis dette skjer før svømmetimer!
  Omskjæring bør bare gjøres der det er medisinsk nødvendig å gjøre et slikt inngrep, ellers bør det være forbudt.

 17. Som vanlig når rettroende skal forsvare praksisen med at skjelvende, nærsynte gamle menn skal kunne gjøre “hellige” amputeringer på unge, friske kropper så kommer også du med den totalt håpløse argumentasjonen om at det gjøres så mye annet med barn, så derfor er det greit.

  ”… det er mye annet foreldre kan gjøre, bevisst eller ubevisst, som kan merke ungene for alltid”.

  Både logisk og human-etisk står dette til stryk.

 18. Jeg oppfordrer faktisk VG til å finne mange omskjærte som er voksne menn idag, og publisere dems historie. Hvordan de opplever livet sitt som omskjært, har det satt varige me, som så mange går i bresjen for? Når ble de omskjært osv? Det finnes jo ingen fakta her, så det blir mye synsing her..

  • I utgangspunktet en god ide å høre fra de det gjelder, men det har noen relativt åpenbare problemer. For det første er det praksisen med å omskjære barn vi snakker om, og mange av barna blir omskåret når de er svært små. Det betyr at de som voksne ikke vil huske smerten, aldri vil huske noe annet enn sin omskårede penis, og dertil vil ha sterke grunner til å ikke anklage sine foreldre og øvrig familie for overgrep. Det er altså god grunn til å tro at mange vil la saken ligge. Det betyr ikke at vi kan tillate lemlesting av spedbarn. Mange som for eksempel ble seksuelt misbrukt når de var svært små, husker ikke noe av overgrepene, eller de husker, men har tolket det som noe normalt og til og med bra for å slippe å ta inn over seg at deres familiemedlemmer eller andre de som voksne stoler på, har gjort noe så forferdelig mot dem. Det er som om overgrepet først blir reelt idet de inser at de har blitt antastet, derfor velger mange å ikke se det på den måten. Det betyr ikke at vi som samfunn kan akseptere at spedbarn misbrukes. Hvis du søker på nettet vil du til tross for dette finne at en andel omskårede likevel går imot praksisen og noen har også store plager på grunn av det som er gjort.

 19. @ assadnasir: Hvis du modererer ditt eget debattfelt, bør du ta affære med michaels sjikanøse innlegg over her.

  Det er fint med takhøyde, men dette er personangrep med grove personkarakteristikker som ikke ville kommet gjennom i seriøse debattfelt.

  Til michael, som strengt tatt ikke fortjener svar på sit slarvete innlegg, vil jeg vise til mitt innlegg over om de helsemessige aspektene av saken og si at man ikke bør kaste stein når man sitter i glasshus.

 20. Omskjæring er en irrasjonell skikk uten basis i monoteisme. Men det har helt klart hatt en plass i idoldyrkning, og det har skaut også. Desverre så blir often monoteisme assosiert med idoldyrkning. Og det gjør sekter enda i dag.

  Oppsummering av 10 års research på religion, hvor slike sataniske skikker, er refutert.

  http://ovekarlsen.com/Blog/theology/

 21. «Ved å bruke det samme begrepet om begge praksisene likestiller man dem.»

  Å hugge av en finger på noen eller en hel arm er begge deler lemlestelse, selv om det ene er mye værre enn det andre.

  Og selv om det er værre å miste en arm, så gjør ikke det at det er greit å ta en finger.

 22. Syntes ikke man har rett til å amputere en del av et spedbarn uten medisinsk grunn bare pga en irrasjonell tro. Du vet vel at inngrepet gjøres for å forminske seksuell glede og dermed forhindre «uønsket» (tolkes av religionen) oppførsel?

  Det er overgrep å gjennomføre religiøse ritualer før barnet selv kan samtykke. Omskjæring og dåp burde bare kunne gjøres etter fylte 16 år (helst ville jeg sett at omskjæring bare ble gjort der det var medisinsk nødvendig).

 23. hadde diskusjon om omskjæring I klassen I vgs. alle I klassen var for omskjæring de begrunnet det med at det er hygenisk at skitt samler seg under forhuden. ikke en eneste av dem sa at man kan dra forhuden for å vaske den. jeg viste det men sa ikke noe. var redd for å få kritkk fra 25 elever.

 24. Hei, Assad! Aller først: Jeg er ikke for et forbud mot omskjæring av guttebarn, selv om jeg kan være med på argumentene mot praksisen. Som en mange tusen år gammel tradisjon, ikke bare innenfor islam og jødedommen, vil den ikke dø ut med et forbud, og det er bedre at den foregår under ordnede forhold utført av kvalifisert personell, enn ikke. Men jeg reagerer på sammenligningen din mellom dåp og omskjæring, som er mildt talt søkt. Det stemmer at begge er religiøse praksiser og overgangsriter, men de er overhodet ikke sammenlignbare. Når et barn blir født inn i en muslimsk familie, hviskes det muslimske kallet til bønnen (adhaan) i øret til den nyfødte – dét er en langt bedre sammenligning med dåp. Om en mener dåp og omskjæring er sammenlignbare fordi de er religiøse praksiser eller overgangsriter, finnes det mange merkelige, bisarre, krenkende og, ikke minst, farlige religiøse praksiser og overgangsriter, som man også kan trekke inn i sammenligningen. Lianehopping, løvejakt (ikke lenger lov), juling, forskjellige former for tortur, spising av egen forhud og kvinnelig omskjæring, eller kjønnslemlestelse om du vil, for å nevne noen.

  Videre vil jeg også påpeke at omskjæring av guttebarn ikke er et religiøst påbud i islam. Det er del av den islamske tradisjonen (sunna). En annen sunna for litt eldre guttebarn (menn) er å anlegge skjegg. Skal man først argumentere for sunna, bør man være konsekvent. Jeg kan ikke se at du har anlagt skjegg – bart teller ikke.

  • Nå er det vel Norge vi snakker om her. Lianehopping, løvejakt og det andre du nevner har vel aldri eksistert her i landet. Hadde ikke muslimer og jøder bosatt seg her, så hadde vi nok ikke hatt omskjæring med bakgrunn i religion heller. Kan ikke huske å ha hørt noe om norske tilsvarende tradisjoner hvor man kutter av en funksjonell del av en frisk kropp for å prise en eller annen gud.

   • Hei, Metron! Det er uvesentlig hvorvidt lianehopping, løvejakt og det andre jeg nevner har eksistert i Norge eller ikke. Poenget er at det er like lite sammenlignbart med dåp som det omskjæring er, uavhengig av felles status som religiøs praksis og overgangsrite. Bare fordi omskjæring av guttebarn forekommer i Norge, betyr det ikke at det dermed kan sammenlignes eller sidestilles med for eksempel dåp av guttebarn. Det er to veldig forskjellige praksiser – den ene innebærer avkutting av en, som du selv påpeker, frisk kroppsdel, mens den andre innebærer å væte hodet til den nyfødte. Ellers stemmer det nok som du skriver at vi ikke hadde hatt omskjæring med bakgrunn i religion om jøder og muslimer ikke hadde bosatt seg her. Og jeg har heller ikke hørt om noen tilsvarende norske tradisjoner som innebærer avkutting av en funksjonell kroppsdel. Forøvrig tror jeg du enten ikke har forstått det jeg skrev i mitt første innlegg, eller så har du lest det med veldige merkelige briller.

 25. Hvorfor ikke skjære ørene av ungene så de slipper å høre all den ikke-islamske dritten som blir spredt rundt om i det norske samfunn eller plukke ut øynene deres så de slipper å se all fordervelsen som det enda kriste norge besudles med? Vel vel, jeg mener nå at om disse trosgruppene med fobi for medfødt forhud føler guds skaperverk som så lite perfekt, fremstår disse som gudsbespottere og dermed er dette en selvmotsigelse.

  Om myndighetene fremdeles vil tillate denne kjødelige vandalismen så sier de samtidig at «dette driter vi i, det er bedre å for husfreden at foreldrene får viljen sin å skjende ungene sine». Hvor er så dette berømte barnevernet? Om det er en norsk famlilie som har lagt sin unge sønn på kjøkkenbordet og skåret av forhuden hadde de blitt satt inn for barnemisshandling og også mistet omsorgen. Myndighetenes seriøsitet,,, pøhhh. Forøvrig, trives man ikke i Norge og med norsk kultur,,, flytt til et annet og bedre land.

 26. Religiøs idioti. Vi trenger ikke dette i et moderne samfunn. Det er absolutt ingen helsefordeler med dette å inngrepet er forbundet med store helse risikoer. Det er en barbarisk skikk som stammer fra da folk ikke viste bedre. Vist du absolutt vil leve i et land der denne skikken er tillatt kan du ta den baktreverske tankegangen din å flytte til et land der det enda er tillatt. Ethvert moderne land i vesten burde forby omskjæring.

 27. Det er visst veldig gøy å diskutere hva folk gjør med tissetassene sine. Noen blir kronisk opptatt av at folk ikke skal få lov å trikse med tissetassene sine. Hva er det med dere, hvorfor denne enorme interessen? Er dere sikker på at dere ikke er for sexfiksert? 🙂

  «Megafon»-diskusjonene er igang her også. KJØNNSLEMLESTELSE gjentar noen om og om igjen som et slag mantra, helt uten refleksjoner. Ser dere ikke forskjellen på lemlestelse og medisinsk inngrep? En lemlestelse medfører dysfunksjonalitet og plager store deler av livet, f.eks. infeksjoner og fantomsmerter/smerter på legemsdel som ikke finnes lenger.

  Mange kvinner får redusert indre kjønnslepper om de tyter utenfor de ytre kjønnsleppene. Det er ikke det samme som kjønnslemlestelse/omskjæring av kvinner og de har ingen plager etterpå. Om tilsvarende gjøres på en gutt, fjerne forhuden altså, kaller noen det også kjønnslemlestelse, til tross for at det ikke gir dysfunksjonalitet, økt smitterisiko, fantomsmerter eller infeksjoner (forutsatt sterilt inngrep selvfølgelig) eller andre plager.

  Hva motiverer dere egentlig til å skrive som dere gjør? Er dere sikker på det ikke kommer av et snev religionsfobi?

  • «Det er visst veldig gøy å diskutere hva folk gjør med tissetassene sine. Noen blir kronisk opptatt av at folk ikke skal få lov å trikse med tissetassene sine. »

   Hadde du lest debatten så hadde du kanskje skjønt at det ikke handler om hva folk gjør med sine egne tissefanter, men hva de gjør med barns tissefanter og hvordan de på den måten svimerker barna for resten av livet ved å kutte av dem noe de aldri kan få tilbake.

   «En lemlestelse medfører dysfunksjonalitet og plager store deler av livet, f.eks. infeksjoner og fantomsmerter/smerter på legemsdel som ikke finnes lenger. »

   Ikke nødvendigvis for alle, men for en god del omskårede så gjør det faktisk det. Det å skjære vekk en fullstendig frisk kroppsdel av et barn _er_ å lemleste barnet og det er helt unødvendig!

   «Hva motiverer dere egentlig til å skrive som dere gjør? Er dere sikker på det ikke kommer av et snev religionsfobi?»

   Religionsfobi finnes ikke. islamfobi finnes heller ikke. En fobi er en irrasjonell frykt for noe som ikke er farlig. Religioner derimot, og islam i særdeleshet, er farlige. Det er derfor en reell frykt for barbariske religioner som islam det er snakk om. Det er vel også en brennmerking det er snakk om, ikke bare kjønnslemlestelse, all den tid man merker barnet for livstid ved å skjære bort en fullstendig frisk del av kroppen som naturen har skapt. Dette er noe som hver bidige dag vil minne personen om hvilken ideologi vedkommende ble født inn i, selv om han i voksen alder skulle velge en annen religion, så er merket der uansett. Dette er et overgrep mot barnet. I vår del av verden er det fritt frem å å velge om man til tro eller ikke. Ingen voksne bør derfor ha rett til å brennmerke barn med sin ideologi fysisk på denne måten.

  • Poenget er at det vi diskuterer blir gjort på barn som ikke kan si sin mening. Jeg skal ikke snakke for andre, men jeg skal vedde på at de fleste her ikke bryr seg om hva folk gjør med «tissetassene» sine etter at de er blit myndige. Jeg bryr meg i alle fall ikke om det.

  • «…til tross for at det ikke gir dysfunksjonalitet, økt smitterisiko, fantomsmerter eller infeksjoner (forutsatt sterilt inngrep selvfølgelig) eller andre plager.»

   Ingen dysfunksonalitlet, det bare virker slik: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Omskarne-menn-og-deres-partnere-far-oftere-sexproblemer-6945204.html

   Alle inngrep har en riskijo ved seg. Det er reltivt vanlig med små infesjoner, større infesjoner, sammengroinger med feilstilling av penis forekommer, til og med død forekomer. Det har forekommet i Norge, i USA er det over 100 barn som dør hver år p.g.a. omskjæring. Er det verdt risikoen? Spør de angjeldene foreldrene nå! 😉

 28. Jeg fatter ikke hvordan en kan likestille omskjæring av nyfødte guttebarn med dåp!

  Dåp er kun et rituale – ikke et fysisk inngrep, og den døpte velger selv om en vil konfirmeres.

  For egen del er jeg for at en skal jobbe for å på sikt få til et forbud mot omskjæring av små guttebarn. Jeg er selvsagt ikke imot at det skal avholdes et ritual sammenlignbart med dåp, og jeg er absolutt for at én en eller annen gang iløpet av ungdomstid/ ung voksen alder på selvstendig grunnlag kan avgjøre om en ønsker å bli omskåret. I så fall vil en få innført symbolske handlinger som er noenlunde sammenlignbare (dåp så ev konfirmasjon, innvielsesrituale for nyfødt så ev omskjæring).

  Jeg er selvsagt inneforstått med at mange kan reagere negativt på dette, men noe annet alternativ enn at også menn har rett til selv å bestemme over egen kropp og egen tro/ ikke-tro finnes vel egentlig ikke i vår tid!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..